تی وی تو
کالیاری

پخش زنده بازی کالیاری

پخش زنده فوتبال کالیاری | نتایج زنده بازی های کالیاری | شما می توانید بازی های کالیاری را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های کالیاری را دریافت کنید.

پخش زنده فوتبال اینترمیلان کالیاری ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

سری آ ایتالیا

کالیاری
اینترمیلان

پخش زنده فوتبال اسپتزیا کالیاری ‌

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
اسپتزیا

پخش زنده فوتبال یوونتوس کالیاری ‌

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
یوونتوس

پخش زنده فوتبال سمپدوریا کالیاری ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
سمپدوریا

پخش زنده فوتبال کالیاری بولونیا ‌

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

بولونیا
کالیاری

پخش زنده فوتبال کروتونه کالیاری ‌

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
کروتونه

پخش زنده فوتبال کالیاری تورینو ‌

جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

تورینو
کالیاری

پخش زنده فوتبال کالیاری آتالانتا ‌

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

آتالانتا
کالیاری

پخش زنده فوتبال لاتزیو کالیاری ‌

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
لاتزیو

پخش زنده فوتبال کالیاری ساسولو ‌

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ساسولو
کالیاری

پخش زنده فوتبال جنوا کالیاری ‌

یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
جنوا

پخش زنده فوتبال آث میلان کالیاری ‌

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
آث میلان

پخش زنده فوتبال آتالانتا کالیاری ‌

پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

کالیاری
آتالانتا

پخش زنده فوتبال فیورنتینا کالیاری ‌

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
فیورنتینا

پخش زنده فوتبال کالیاری بنونتو ‌

چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

بنونتو
کالیاری

پخش زنده فوتبال ناپولی کالیاری ‌

یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
ناپولی

پخش زنده فوتبال رم کالیاری ‌

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
آاس رم

پخش زنده فوتبال کالیاری اودینزه ‌

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

اودینزه
کالیاری

پخش زنده فوتبال پارما کالیاری ‌

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
پارما

پخش زنده فوتبال اینتر کالیاری ‌

یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
اینترمیلان

پخش زنده فوتبال ورونا کالیاری ‌

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
ورونا

پخش زنده فوتبال کالیاری اسپتزیا ‌

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

اسپتزیا
کالیاری

پخش زنده فوتبال یوونتوس کالیاری ‌

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
یوونتوس

پخش زنده فوتبال کالیاری سمپدوریا ‌

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

سمپدوریا
کالیاری

پخش زنده فوتبال بولونیا کالیاری ‌

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
بولونیا

پخش زنده فوتبال کالیاری کرمونزه ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

کرمونزه
کالیاری

پخش زنده فوتبال کالیاری کروتونه ‌

یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کروتونه
کالیاری

پخش زنده فوتبال تورینو کالیاری ‌

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
تورینو

پخش زنده فوتبال آتالانتا کالیاری

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
آتالانتا

پخش زنده فوتبال ساسولو کالیاری

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
ساسولو