تی وی تو
ورونا

پخش زنده بازی ورونا

پخش زنده بازیهای هلاس ورونا | نتایج زنده بازی های هلاس ورونا | شما می توانید بازی های هلاس ورونا را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های هلاس ورونا را دریافت کنید.

پخش زنده فوتبال ورونا لاتزیو ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

سری آ ایتالیا

لاتزیو
ورونا

پخش زنده فوتبال آتالانتا ورونا ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

سری آ ایتالیا

ورونا
آتالانتا

پخش زنده فوتبال ساسولو ورونا ‌

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
ساسولو

پخش زنده فوتبال آث میلان ورونا ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
آث میلان

پخش زنده فوتبال بنونتو ورونا ‌

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
بنونتو

پخش زنده فوتبال یوونتوس ورونا ‌

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
یوونتوس

پخش زنده فوتبال جنوا ورونا ‌

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
جنوا

پخش زنده فوتبال ورونا پارما ‌

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

پارما
ورونا

پخش زنده فوتبال اودینزه ورونا ‌

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
اودینزه

پخش زنده فوتبال رم ورونا ‌

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
آاس رم

پخش زنده فوتبال ناپولی ورونا ‌

یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
ناپولی

پخش زنده فوتبال بولونیا ورونا ‌

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
بولونیا

پخش زنده فوتبال تورینو ورونا ‌

چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
تورینو

پخش زنده فوتبال اسپتزیا ورونا ‌

یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
اسپتزیا

پخش زنده فوتبال اینتر ورونا ‌

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
اینترمیلان

پخش زنده فوتبال فیورنتینا ورونا ‌

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
فیورنتینا

پخش زنده فوتبال ورونا سمپدوریا ‌

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

سمپدوریا
ورونا

پخش زنده فوتبال لاتزیو ورونا ‌

شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
لاتزیو

پخش زنده فوتبال ورونا کالیاری ‌

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

کالیاری
ورونا

پخش زنده فوتبال آتالانتا ورونا ‌

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
آتالانتا

پخش زنده فوتبال ورونا ساسولو ‌

یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ساسولو
ورونا

پخش زنده فوتبال میلان ورونا ‌

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
آث میلان

پخش زنده فوتبال ورونا بنونتو ‌

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

بنونتو
ورونا

پخش زنده فوتبال ورونا ونتزیا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

ونتزیا
ورونا

پخش زنده فوتبال یوونتوس ورونا ‌

یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
یوونتوس

پخش زنده فوتبال ورونا جنوا ‌

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

جنوا
ورونا

پخش زنده پارما ورونا

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
پارما

پخش زنده فوتبال اودینزه ورونا

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
اودینزه

پخش زنده فوتبال جنوا ورونا ‌

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

ورونا
جنوا

پخش زنده فوتبال ورونا اسپال ‌

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

اسپال
ورونا