تی وی تو

فوتبال کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

نتیجه زنده فوتبال گرانادا اتلتیک بیلبائو ‌

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

گرانادا
اتلتیک بیلبائو

نتیجه زنده فوتبال میراندس رئال سوسیداد ‌

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

میراندس
رئال سوسیداد

نتیجه زنده فوتبال رئال سوسیداد میراندس ‌ – کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

پنجشنبه ۲۴ بهمن ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

میراندس
رئال سوسیداد

نتیجه زنده فوتبال اتلتیک بیلبائو گرانادا ‌ – کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

گرانادا
اتلتیک بیلبائو

نتیجه زنده فوتبال بارسلونا اتلتیک بیلبائو ‌ – کوپا دل ری

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

بارسلونا
اتلتیک بیلبائو

نتیجه زنده فوتبال ویارئال میراندس ‌ – کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

میراندس
ویارئال

نتیجه زنده فوتبال رئال مادرید رئال سوسیداد ‌ – کوپا دل ری

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۲۱:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

رئال سوسیداد
رئال مادرید

نتیجه زنده فوتبال گرانادا والنسیا ‌ – کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

گرانادا
والنسیا

نتیجه زنده فوتبال سویا میراندس ‌ – کوپا دل ری

پنجشنبه ۱۰ بهمن ۲۳:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

میراندس
سویا

نتیجه زنده فوتبال بارسلونا لگانس ‌ – کوپا دل ری

پنجشنبه ۱۰ بهمن ۲۱:۳۰

کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا)

بارسلونا
لگانس