تی وی تو

فوتبال جام حذفی فرانسه

نتیجه زنده فوتبال سنت اتین رن ‌

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۲۳:۲۵

جام حذفی فرانسه

سنت اتین
رن

نتیجه زنده فوتبال پاری سن ژرمن لیون ‌

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۲۳:۴۰

جام حذفی فرانسه

لیون

نتیجه زنده فوتبال پاری سن ژرمن دیژون ‌ – جام حذفی فرانسه

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۲۱:۰۰

جام حذفی فرانسه

دیژون

نتیجه زنده فوتبال لیون المپیک مارسی ‌ – جام حذفی فرانسه

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۲۳:۳۵

جام حذفی فرانسه

مارسی
لیون

نتیجه زنده فوتبال لیون نیس ‌ – جام حذفی فرانسه

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۶:۰۰

جام حذفی فرانسه

نیس
لیون

نتیجه زنده فوتبال دیژون لیمونتزس ‌ – جام حذفی فرانسه

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۶:۰۰

جام حذفی فرانسه

لیمونتس
دیژون

نتیجه زنده فوتبال پاری سن ژرمن اف سی پائو ‌ – جام حذفی فرانسه

چهارشنبه ۹ بهمن ۲۲:۳۰

جام حذفی فرانسه

اف سی پائو

نتایج زنده فوتبال نیس ستاره سرخ ‌ – جام حذفی فرانسه

شنبه ۲۸ دی ۱۵:۳۰

جام حذفی فرانسه

نیس

نتایج زنده فوتبال دیژون نیمس المپیک‌ – جام حذفی فرانسه

یکشنبه ۲۹ دی ۱۹:۴۵

جام حذفی فرانسه

دیژون
نیمس المپیک

نتایج زنده فوتبال مون پلیه کان‌ – جام حذفی فرانسه

یکشنبه ۲۹ دی ۱۹:۴۵

جام حذفی فرانسه

کان
مون پلیه