تی وی تو

بازی های مهم امروز

نتیجه زنده فوتبال آمیان تولوز ‌ – لیگ ۱ فرانسه

شنبه ۱۲ بهمن ۲۲:۳۰

لیگ 1 فرانسه

تولوز
آمیان

پخش زنده فوتبال آمیان تولوز ‌ – لیگ ۱ فرانسه

شنبه ۱۲ بهمن ۲۲:۳۰

لیگ 1 فرانسه

تولوز
آمیان

پخش زنده فوتبال ریو آوه فامالیکائو ‌ – لیگ پرتغال

شنبه ۱۲ بهمن ۰۰:۴۵

لیگ پرتغال

FC Famalicão
ریو آوه

نتیجه زنده فوتبال ریو آوه فامالیکائو ‌ – لیگ پرتغال

شنبه ۱۲ بهمن ۰۰:۴۵

لیگ پرتغال

FC Famalicão
ریو آوه

پخش زنده فوتبال آنتالیا سپور کونیا سپور ‌ – سوپر لیگ ترکیه

شنبه ۱۲ بهمن ۱۴:۳۰

سوپر لیگ ترکیه

کونیا اسپور
آنتالیا اسپور

نتیجه زنده فوتبال آنتالیا سپور کونیا سپور ‌ – سوپر لیگ ترکیه

شنبه ۱۲ بهمن ۱۴:۳۰

سوپر لیگ ترکیه

کونیا اسپور
آنتالیا اسپور

پخش زنده فوتبال پرسپولیس صنعت نفت آبادان ‌ – لیگ برتر ایران

شنبه ۱۲ بهمن ۱۵:۰۰

لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان
پرسپولیس

نتیجه زنده فوتبال پرسپولیس صنعت نفت آبادان ‌ – لیگ برتر ایران

شنبه ۱۲ بهمن ۱۵:۰۰

لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان
پرسپولیس

پخش زنده فوتبال شهرخودرو ماشین سازی تبریز ‌ – لیگ برتر ایران

شنبه ۱۲ بهمن ۱۵:۱۵

لیگ برتر ایران

ماشین سازی تبریز
شهرخودرو

نتیجه زنده فوتبال شهرخودرو ماشین سازی تبریز ‌ – لیگ برتر ایران

شنبه ۱۲ بهمن ۱۵:۱۵

لیگ برتر ایران

ماشین سازی تبریز
شهرخودرو