تی وی تو

پخش زنده بازی کوپا ایتالیا

پخش زنده فوتبال کوپا ایتالیا | نتایج زنده بازی های کوپا ایتالیا | شما می توانید بازی های کوپا ایتالیا را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های کوپا ایتالیا را دریافت کنید.

پخش زنده فوتبال ناپولی آتالانتا ‌

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

آتالانتا
ناپولی

پخش زنده فوتبال یوونتوس اینترمیلان ‌

سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اینترمیلان
یوونتوس

پخش زنده فوتبال ناپولی آتالانتا ‌

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

آتالانتا
ناپولی

پخش زنده فوتبال اینتر یوونتوس

سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

یوونتوس
اینترمیلان

پخش زنده فوتبال ناپولی اسپتزیا ‌

پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اسپتزیا
ناپولی

پخش زنده فوتبال یوونتوس اسپال ‌

چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اسپال
یوونتوس

پخش زنده فوتبال لاتزیو آتالانتا ‌

چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

آتالانتا
لاتزیو

پخش زنده فوتبال اینترمیلان آث میلان ‌

سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

آث میلان
اینترمیلان

پخش زنده فوتبال لاتزیو پارما ‌

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

پارما
لاتزیو

پخش زنده فوتبال رم اسپتزیا ‌

سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اسپتزیا
آاس رم

پخش زنده فوتبال آتالانتا کالیاری ‌

پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

کالیاری
آتالانتا

پخش زنده فوتبال ساسولو اسپال ‌

پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اسپال
ساسولو

پخش زنده فوتبال یوونتوس جنوا ‌

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

جنوا
یوونتوس

پخش زنده فوتبال ناپولی امپولی ‌

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

امپولی
ناپولی

پخش زنده فوتبال اینتر فیورنتینا ‌

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

فیورنتینا
اینترمیلان

پخش زنده فوتبال میلان تورینو ‌

سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

تورینو
آث میلان

پخش زنده فوتبال سمپدوریا جنوا ‌

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

جنوا
سمپدوریا

پخش زنده فوتبال سمپدوریا جنوا

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

جنوا
سمپدوریا

پخش زنده فوتبال تورینو ویرتوس ‌

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

ویرتوس
تورینو

پخش زنده فوتبال فیورنتینا کالچیو پادوا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

کالچیو پادوا
فیورنتینا

پخش زنده فوتبال پارما پسکارا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

پسکارا
پارما

پخش زنده فوتبال اودینزه ویچنتزا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

ویچنتزا
اودینزه

پخش زنده فوتبال کروتونه اسپال ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اسپال
کروتونه

پخش زنده فوتبال ورونا ونتزیا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

ونتزیا
ورونا

پخش زنده فوتبال جنوا کاتانزارو ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

کاتانزارو
جنوا

پخش زنده فوتبال بنونتو امپولی

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

امپولی
بنونتو

پخش زنده فوتبال برشا پروجا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

پروجا
برشا

پخش زنده فوتبال چیتادلا اسپتزیا ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

اسپتزیا
چیتادلا

پخش زنده فوتبال کالیاری کرمونزه ‌

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

کرمونزه
کالیاری

پخش زنده فوتبال تورینو لچه

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کوپا ایتالیا

لچه
تورینو