تی وی تو

پخش زنده بازی چمپیونشیپ انگلیس

فوتبال زنده لسترسیتی ساوتهمپتون

جمعه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ساوتهمپتون
لسترسیتی

فوتبال زنده لیدز یونایتد شفیلد ونزدی

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
لیدز یونایتد

فوتبال زنده هال سیتی بریستول سیتی

جمعه ۲۲:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

بریستول سیتی
هال سیتی

فوتبال زنده بلکبرن هال سیتی

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

هال سیتی
بلکبرن

فوتبال زنده وست برومویچ لیدز یونایتد

جمعه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

لیدز یونایتد
وست برومویچ

فوتبال زنده لسترسیتی هادرزفیلد تاون

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

هادرزفیلد تاون
لسترسیتی

فوتبال زنده ساندرلند ایپسویچ تاون

یکشنبه ۱۹:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ایپسویچ تاون
ساندرلند

فوتبال زنده لیدز یونایتد کاردیف سیتی

یکشنبه ۱۷:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
لیدز یونایتد

فوتبال زنده لسترسیتی کاونتری سیتی

یکشنبه ۱۴:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
لسترسیتی

فوتبال زنده هال سیتی نوریچ

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

نوریچ
هال سیتی

فوتبال زنده نوریچ بلکبرن

جمعه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکبرن
نوریچ

فوتبال زنده شفیلد یونایتد ساندرلند

چهارشنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ساندرلند
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده هال سیتی برنلی

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

برنلی
هال سیتی

فوتبال زنده میدلزبرو استوک سیتی

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
میدلزبرو

فوتبال زنده شفیلد یونایتد ریدینگ

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ریدینگ
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده بریستول سیتی هادرزفیلد تاون

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

هادرزفیلد تاون
بریستول سیتی

فوتبال زنده شفیلد یونایتد بلکبرن

شنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکبرن
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده هال سیتی وست برومویچ

جمعه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

وست برومویچ
هال سیتی

فوتبال زنده پرستون نورث کاونتری سیتی

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
پرستون نورث

فوتبال زنده شفیلد یونایتد واتفورد

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

واتفورد
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده نوریچ بیرمنگام سیتی

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

بیرمنگام سیتی
نوریچ

فوتبال زنده بلکبرن بلکپول

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
بلکبرن

فوتبال زنده برنلی میلوال

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

میلوال
برنلی

فوتبال زنده واتفورد وست برومویچ

دوشنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

وست برومویچ
واتفورد

فوتبال زنده هال سیتی پرستون نورث

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

پرستون نورث
هال سیتی

فوتبال زنده میدلزبرو کویینز پارک رنجرز

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کویینز پارک رنجرز
میدلزبرو

فوتبال زنده برنلی لوتون تاون

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

لوتون تاون
برنلی

فوتبال زنده شفیلد یونایتد میلوال

شنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

میلوال
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده ریدینگ کاردیف سیتی

جمعه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
ریدینگ

فوتبال زنده شفیلد یونایتد میدلزبرو

چهارشنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

میدلزبرو
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده بلکبرن وست برومویچ

چهارشنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

وست برومویچ
بلکبرن

فوتبال زنده برنلی واتفورد

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

واتفورد
برنلی

فوتبال زنده کویینز پارک رنجرز ساندرلند

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

ساندرلند
کویینز پارک رنجرز

فوتبال زنده شفیلد یونایتد سوانسی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

سوانسی
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده لوتون تاون کاونتری سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
لوتون تاون

فوتبال زنده میدلزبرو کاردیف سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
میدلزبرو

فوتبال زنده برنلی پرستون نورث

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

پرستون نورث
برنلی

فوتبال زنده بیرمنگام سیتی وست برومویچ

جمعه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

وست برومویچ
بیرمنگام سیتی

فوتبال زنده واتفورد ریدینگ

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ریدینگ
واتفورد

فوتبال زنده میدلزبرو بلکپول

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
میدلزبرو

فوتبال زنده برنلی نوریچ

شنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

نوریچ
برنلی

فوتبال زنده وست برومویچ کاونتری سیتی

جمعه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
وست برومویچ

فوتبال زنده واتفورد میدلزبرو

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

میدلزبرو
واتفورد

فوتبال زنده هال سیتی کویینز پارک رنجرز

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کویینز پارک رنجرز
هال سیتی

فوتبال زنده ساندرلند میدلزبرو

یکشنبه ۱۵:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

میدلزبرو
ساندرلند

فوتبال زنده واتفورد روترهام یونایتد

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

روترهام یونایتد
واتفورد

فوتبال زنده استوک سیتی ریدینگ

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ریدینگ
استوک سیتی

فوتبال زنده بلکبرن بریستول سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بریستول سیتی
بلکبرن

فوتبال زنده نوریچ کاونتری سیتی

شنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
نوریچ

فوتبال زنده وست برومویچ برنلی

جمعه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

برنلی
وست برومویچ

فوتبال زنده هال سیتی شفیلد یونایتد

جمعه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد یونایتد
هال سیتی

فوتبال زنده واتفورد بلکپول

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
واتفورد

فوتبال زنده برنلی کاونتری سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
برنلی

فوتبال زنده میدلزبرو میلوال

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

میلوال
میدلزبرو

فوتبال زنده شفیلد یونایتد استوک سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده بلکبرن روترهام یونایتد

شنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

روترهام یونایتد
بلکبرن

فوتبال زنده واتفورد نوریچ

دوشنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

نوریچ
واتفورد

فوتبال زنده ساندرلند بلکپول

یکشنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
ساندرلند

فوتبال زنده بلکبرن کاردیف سیتی

یکشنبه ۱۵:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
بلکبرن

فوتبال زنده نوریچ ریدینگ

جمعه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

ریدینگ
نوریچ

فوتبال زنده برنلی استوک سیتی

جمعه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
برنلی

فوتبال زنده شفیلد یونایتد بلکپول

پنجشنبه ۲۳:۴۵

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده بلکبرن میدلزبرو

پنجشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

میدلزبرو
بلکبرن

فوتبال زنده کویینز پارک رنجرز لوتون تاون

پنجشنبه ۲۱:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

لوتون تاون
کویینز پارک رنجرز

فوتبال زنده برنلی بیرمنگام سیتی

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بیرمنگام سیتی
برنلی

فوتبال زنده سوانسی ریدینگ

سه‌شنبه ۲۰:۴۵

چمپیونشیپ انگلیس

ریدینگ
سوانسی

فوتبال زنده نوریچ لوتون تاون

دوشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

لوتون تاون
نوریچ

فوتبال زنده بلکبرن ساندرلند

دوشنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

ساندرلند
بلکبرن

فوتبال زنده واتفورد میلوال

دوشنبه ۱۵:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

میلوال
واتفورد

فوتبال زنده ساندرلند وست برومویچ

دوشنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

وست برومویچ
ساندرلند

فوتبال زنده برنلی بلکبرن

یکشنبه ۱۶:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکبرن
برنلی

فوتبال زنده شفیلد یونایتد کاردیف سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده برنلی روترهام یونایتد

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

روترهام یونایتد
برنلی

فوتبال زنده واتفورد کاردیف سیتی

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
واتفورد

فوتبال زنده شفیلد یونایتد بریستول سیتی

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بریستول سیتی
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده سوانسی پرستون نورث

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

پرستون نورث
سوانسی

فوتبال زنده برنلی ریدینگ

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ریدینگ
برنلی

فوتبال زنده وست برومویچ شفیلد یونایتد

شنبه ۱۵:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد یونایتد
وست برومویچ

فوتبال زنده واتفورد لوتون تاون

یکشنبه ۱۴:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

لوتون تاون
واتفورد

فوتبال زنده شفیلد یونایتد کاونتری سیتی

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده هال سیتی بلکپول

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
هال سیتی

فوتبال زنده هال سیتی بیرمنگام سیتی

یکشنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بیرمنگام سیتی
هال سیتی

فوتبال زنده هال سیتی هادرزفیلد تاون

یکشنبه ۱۴:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

هادرزفیلد تاون
هال سیتی

فوتبال زنده هال سیتی ویگان اتلتیک

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

ویگان اتلتیک
هال سیتی

فوتبال زنده واتفورد سوانسی

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

سوانسی
واتفورد

فوتبال زنده برنلی کاردیف سیتی

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاردیف سیتی
برنلی

فوتبال زنده ریدینگ هادرزفیلد تاون

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

هادرزفیلد تاون
ریدینگ

فوتبال زنده نوریچ بلکپول

شنبه ۱۷:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
نوریچ
بیرمنگام سیتی
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده هال سیتی لوتون تاون

جمعه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

لوتون تاون
هال سیتی

فوتبال زنده بلکبرن لوتون تاون

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

لوتون تاون
بلکبرن

فوتبال زنده نوریچ وست برومویچ

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

وست برومویچ
نوریچ

فوتبال زنده شفیلد یونایتد پرستون نورث

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

پرستون نورث
شفیلد یونایتد

فوتبال زنده برنلی بریستول سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بریستول سیتی
برنلی

فوتبال زنده ریدینگ ویگان اتلتیک

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ویگان اتلتیک
ریدینگ

فوتبال زنده ریدینگ ساندرلند

چهارشنبه ۲۳:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

ساندرلند
ریدینگ

فوتبال زنده نوریچ بریستول سیتی

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

بریستول سیتی
نوریچ

فوتبال زنده هال سیتی استوک سیتی

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
هال سیتی

فوتبال زنده هال سیتی کاونتری سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

کاونتری سیتی
هال سیتی

فوتبال زنده فولام میدلزبرو

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

میدلزبرو
فولام

فوتبال زنده هال سیتی دربی کانتی

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

دربی کانتی
هال سیتی

فوتبال زنده چلسی چسترفیلد

شنبه ۲۱:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

چسترفیلد
چلسی

فوتبال زنده آرسنال ساندرلند

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

ساندرلند
آرسنال

فوتبال زنده برنتفورد استوک سیتی

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
برنتفورد

فوتبال زنده لیورپول پرستون نورث

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

پرستون نورث
لیورپول

فوتبال زنده بورنموث پیتر بورو

چهارشنبه ۲۲:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

پیتر بورو
بورنموث

فوتبال زنده بورنموث بلکپول

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بلکپول
بورنموث

فوتبال زنده بورنموث بیرمنگام سیتی

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

بیرمنگام سیتی
بورنموث

فوتبال زنده برنتفورد سوانسی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

سوانسی
برنتفورد

فوتبال زنده برنتفورد دربی کانتی

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

دربی کانتی
برنتفورد

فوتبال زنده بلکبرن برنتفورد

جمعه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

برنتفورد
بلکبرن

فوتبال زنده بلکبرن واتفورد

چهارشنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

واتفورد
بلکبرن

فوتبال زنده کویینز پارک رنجرز برنتفورد

چهارشنبه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

برنتفورد
کویینز پارک رنجرز

فوتبال زنده استوک سیتی شفیلد ونزدی

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
استوک سیتی

فوتبال زنده بورنموث شفیلد ونزدی

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
بورنموث

فوتبال زنده واتفورد استوک سیتی

جمعه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
واتفورد

فوتبال زنده دربی کانتی بورنموث

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

بورنموث
دربی کانتی

فوتبال زنده بورنموث میلوال

سه‌شنبه ۲۳:۱۵

چمپیونشیپ انگلیس

میلوال
بورنموث

فوتبال زنده شفیلد ونزدی دربی کانتی

جمعه ۲۱:۰۰

چمپیونشیپ انگلیس

دربی کانتی
شفیلد ونزدی

فوتبال زنده کاونتری سیتی استوک سیتی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
کاونتری سیتی

فوتبال زنده بلکبرن شفیلد ونزدی

شنبه ۱۸:۳۰

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
بلکبرن