تی وی تو

پخش زنده بازی چمپیونشیپ انگلیس

پخش زنده فوتبال برنتفورد دربی کانتی

سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

دربی کانتی
برنتفورد

پخش زنده فوتبال بلکبرن برنتفورد

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

برنتفورد
بلکبرن

پخش زنده فوتبال برایتون واتفورد

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

واتفورد
بلکبرن

پخش زنده فوتبال کویینز پارک رنجرز برنتفورد

چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

برنتفورد
کویینز پارک رنجرز

پخش زنده فوتبال استوک سیتی شفیلد

سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
استوک سیتی

پخش زنده فوتبال بورنموث شفیلد ونزدی

سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
بورنموث

پخش زنده فوتبال آرسنال ساوتهمپتون

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

ساوتهمپتون
آرسنال

پخش زنده فوتبال واتفورد استوک سیتی

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
واتفورد

پخش زنده فوتبال دربی کانتی بورنموث

سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

بورنموث
دربی کانتی

پخش زنده فوتبال بورنموث میلوال

سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

میلوال
بورنموث

پخش زنده فوتبال شفیلد ونزدی دربی کانتی

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

دربی کانتی
شفیلد ونزدی

پخش زنده فوتبال برنتفورد بورنموث

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

بورنموث
برنتفورد

پخش زنده فوتبال واتفورد نوریچ

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

نوریچ
واتفورد

پخش زنده فوتبال بلکبرن شفیلد ونزدی

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

شفیلد ونزدی
بلکبرن

پخش زنده فوتبال کاونتری استوک سیتی

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
کاونتری سیتی

پخش زنده فوتبال ناتینگهام بیرمنگام

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

بیرمنگام سیتی
ناتینهگام فارست

پخش زنده فوتبال واتفورد استوک سیتی

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

استوک سیتی
واتفورد

پخش زنده فوتبال نوریچ بیرمنگام

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

چمپیونشیپ انگلیس

بیرمنگام سیتی
نوریچ