تی وی تو

پخش زنده بازی مقدماتی جام جهانی

پخش زنده فوتبال کانادا جزایر کیمن

دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰

مقدماتی جام جهانی

جزایر کیمن
کانادا

پخش زنده فوتبال آرژانتین پرو

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

پرو
آرژانتین

پخش زنده فوتبال برزیل اروگوئه

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

اروگوئه
برزیل

پخش زنده فوتبال پاراگوئه بولیوی

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

بولیوی
پاراگوئه

پخش زنده فوتبال کلمبیا اکوادور

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

اکوادور
کلمبیا

پخش زنده فوتبال شیلی ونزوئلا

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

ونزوئلا
شیلی

پخش زنده فوتبال برزیل ونزوئلا

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

ونزوئلا
برزیل

پخش زنده فوتبال شیلی پرو

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

پرو
شیلی

پخش زنده فوتبال کلمبیا اروگوئه

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

اروگوئه
کلمبیا

پخش زنده فوتبال آرژانتین پاراگوئه

جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

پاراگوئه
آرژانتین

پخش زنده بولیوی اکوادور

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

اکوادور
بولیوی

پخش زنده فوتبال شیلی کلمبیا

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

کلمبیا
شیلی

پخش زنده فوتبال برزیل پرو

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

پرو
برزیل

پخش زنده فوتبال پاراگوئه ونزوئلا

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

ونزوئلا
پاراگوئه

پخش زنده فوتبال اروگوئه اکوادور

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

اکوادور
اروگوئه

پخش زنده فوتبال آرژانتین بولیوی

سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

بولیوی
آرژانتین

پخش زنده فوتبال برزیل بولیوی

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

بولیوی
برزیل

پخش زنده فوتبال کلمبیا ونزوئلا

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

ونزوئلا
کلمبیا

پخش زنده فوتبال آرژانتین اکوادور

جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

اکوادور
آرژانتین

پخش زنده فوتبال اروگوئه شیلی

جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

شیلی
اروگوئه

پخش زنده فوتبال پاراگوئه پرو

جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹

مقدماتی جام جهانی

پرو
پاراگوئه