تی وی تو

پخش زنده بازی لیگ قهرمانان آفریقا

فوتبال زنده الاهلی مصر الوداد کازابلانکا

یکشنبه ۲۲:۳۰

لیگ قهرمانان آفریقا

الوداد کازابلانکا
الاهلی مصر

فوتبال زنده الوداد کازابلانکا ماملودی

شنبه ۱۶:۳۰

لیگ قهرمانان آفریقا

ماملودی
الوداد کازابلانکا

فوتبال زنده الاهلی مصر اسپرانس تونس

جمعه ۲۲:۳۰

لیگ قهرمانان آفریقا

اسپرانس تونس
الاهلی مصر

فوتبال زنده زمالک المریخ

جمعه ۱۶:۳۰

لیگ قهرمانان آفریقا

المریخ
زمالک

فوتبال زنده کامرون بوروندی

پنجشنبه ۱۷:۳۰

لیگ قهرمانان آفریقا

بوروندی
کامرون

فوتبال زنده الجزایر زیمبابوه

دوشنبه ۱۶:۳۰

لیگ قهرمانان آفریقا

زیمبابوه
الجزایر