تی وی تو

پخش زنده لیگ برتر اسکاتلند

پخش زنده بازیهای لیگ اسکاتلند | نتایج زنده بازیهای لیگ اسکاتلند | شما می توانید بازیهای لیگ اسکاتلند را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازیهای لیگ اسکاتلند را دریافت کنید.

فوتبال رنجرز کیلمارناک زنده

چهارشنبه ۲۳:۱۵

لیگ برتر اسکاتلند

کیلمارناک
رنجرز

فوتبال سلتیک هیبرنین زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

هیبرنین
سلتیک

فوتبال سلتیک سنت میرن زنده

سه‌شنبه ۲۰:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

سنت میرن
سلتیک

فوتبال رنجرز سلتیک زنده

شنبه ۱۶:۰۰

لیگ برتر اسکاتلند

سلتیک
رنجرز

فوتبال رنجرز راس کانتی زنده

چهارشنبه ۲۳:۱۵

لیگ برتر اسکاتلند

راس کانتی
رنجرز

فوتبال سلتیک داندی زنده

سه‌شنبه ۱۸:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

داندی
سلتیک

فوتبال رنجرز مادرول زنده

یکشنبه ۱۵:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

مادرول
رنجرز

فوتبال رنجرز هارتس زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

هارتس
رنجرز

فوتبال سلتیک ابردین زنده

یکشنبه ۱۸:۰۰

لیگ برتر اسکاتلند

ابردین
سلتیک

فوتبال رنجرز داندی زنده

چهارشنبه ۲۳:۱۵

لیگ برتر اسکاتلند

داندی
رنجرز

فوتبال سلتیک هارتس زنده

شنبه ۱۵:۴۵

لیگ برتر اسکاتلند

هارتس
سلتیک

فوتبال رنجرز هیبرنین زنده

چهارشنبه ۲۳:۱۵

لیگ برتر اسکاتلند

هیبرنین
رنجرز

فوتبال رنجرز لیوینگستون زنده

شنبه ۱۸:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

لیوینگستون
رنجرز

فوتبال سلتیک سنت جانستون زنده

یکشنبه ۱۵:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

سنت جانستون
سلتیک

فوتبال سلتیک لیوینگستون زنده

چهارشنبه ۲۳:۱۵

لیگ برتر اسکاتلند

لیوینگستون
سلتیک

فوتبال سلتیک داندی یونایتد زنده

یکشنبه ۱۹:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

داندی یونایتد
سلتیک

فوتبال سلتیک راس کانتی زنده

شنبه ۱۸:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

راس کانتی
سلتیک

فوتبال رنجرز سنت میرن زنده

شنبه ۱۶:۰۰

لیگ برتر اسکاتلند

سنت میرن
رنجرز

فوتبال هیبرنین سنت میرن زنده

شنبه ۱۷:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

سنت میرن
هیبرنین

فوتبال رنجرز ابردین زنده

شنبه ۱۷:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

ابردین
رنجرز

فوتبال رنجرز آبردین زنده

شنبه ۱۶:۰۰

لیگ برتر اسکاتلند

آبردین
رنجرز

فوتبال هیبرنین لیوینگستون زنده

شنبه ۱۸:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

لیوینگستون
هیبرنین

فوتبال ابردین داندی یونایتد زنده

شنبه ۱۸:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

داندی یونایتد
ابردین

فوتبال هیبرنین راس کانتی زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

لیگ برتر اسکاتلند

راس کانتی
هیبرنین