تی وی تو

پخش زنده جام حذفی پرتغال

فوتبال زنده بواویشتا آروکا

یکشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی پرتغال

آروکا
بواویشتا

فوتبال زنده بنفیکا فامالیسائو

یکشنبه ۰۰:۱۵

جام حذفی پرتغال

فامالیسائو
بنفیکا

فوتبال زنده براگا پورتیموننزه

شنبه ۱۹:۰۰

جام حذفی پرتغال

پورتیموننزه
براگا

فوتبال زنده بنفیکا آروکا

سه‌شنبه ۲۳:۴۵

جام حذفی پرتغال

آروکا
بنفیکا

فوتبال زنده براگا ربوردوسا

پنجشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی پرتغال

ربوردوسا
براگا

فوتبال زنده پورتو براگا

یکشنبه ۱۹:۴۵

جام حذفی پرتغال

براگا
پورتو

فوتبال زنده براگا ناسیونال

سه‌شنبه ۲۲:۰۰

جام حذفی پرتغال

ناسیونال
براگا

فوتبال زنده پورتو آکادمیکو ویسئو

پنجشنبه ۰۰:۱۵

جام حذفی پرتغال

آکادمیکو ویسئو
پورتو

فوتبال زنده کاسا پیا ویتوریا ستوبال

پنجشنبه ۲۳:۱۵

جام حذفی پرتغال

ویتوریا ستوبال
کاسا پیا

فوتبال زنده بنفیکا وارزیم

چهارشنبه ۰۰:۱۵

جام حذفی پرتغال

وارزیم
بنفیکا

فوتبال زنده بنفیکا کالداس

شنبه ۲۳:۱۵

جام حذفی پرتغال

کالداس
بنفیکا

فوتبال زنده ماریتیمو مافرا

شنبه ۱۷:۳۰

جام حذفی پرتغال

مافرا
ماریتیمو

فوتبال زنده اسپورتینگ لیسبون اف سی لکا

چهارشنبه ۰۰:۱۵

جام حذفی پرتغال

اف سی لکا
اسپورتینگ لیسبون

فوتبال زنده اسپورتینگ لیسبون وارزیم

پنجشنبه ۲۳:۴۵

جام حذفی پرتغال

وارزیم
اسپورتینگ لیسبون

فوتبال زنده پورتو سینترنس

جمعه ۲۱:۱۵

جام حذفی پرتغال

سینترنس
پورتو