تی وی تو

پخش زنده بازی جام حذفی پرتغال

فوتبال زنده پورتو اسپورتینگ لیسبون

پنجشنبه ۲۳:۴۵

جام حذفی پرتغال

اسپورتینگ لیسبون
پورتو

فوتبال زنده اسپورتینگ لیسبون اف سی لکا

چهارشنبه ۰۰:۱۵

جام حذفی پرتغال

اف سی لکا
اسپورتینگ لیسبون

فوتبال زنده اسپورتینگ لیسبون کاسا پیا

پنجشنبه ۰۰:۱۵

جام حذفی پرتغال

کاسا پیا
اسپورتینگ لیسبون

فوتبال زنده اسپورتینگ لیسبون وارزیم

پنجشنبه ۲۳:۴۵

جام حذفی پرتغال

وارزیم
اسپورتینگ لیسبون

فوتبال زنده پورتو سینترنس

جمعه ۲۱:۱۵

جام حذفی پرتغال

سینترنس
پورتو