تی وی تو

پخش زنده بازی جام حذفی ترکیه

فوتبال زنده فنرباغچه باشاک شهیر

یکشنبه ۲۱:۱۵

جام حذفی ترکیه

باشاک شهیر
فنرباغچه

فوتبال زنده فنرباغچه کایسری اسپور

پنجشنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی ترکیه

کایسری اسپور
فنرباغچه

فوتبال زنده آنکاراگوجو ترابوزان اسپور

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

ترابوزان اسپور
آنکاراگوجو

فوتبال زنده فنرباغچه ریزه اسپور

پنجشنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی ترکیه

ریزه اسپور
فنرباغچه

فوتبال زنده قونیه اسپور غازی عینتاب

پنجشنبه ۱۸:۰۰

جام حذفی ترکیه

غازی عینتاب
قونیه اسپور

فوتبال زنده آدانا دمیراسپور ریزه اسپور

پنجشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

ریزه اسپور
آدانا دمیراسپور

فوتبال زنده گنچلر بیرلیعی کایسری اسپور

پنجشنبه ۱۳:۳۰

جام حذفی ترکیه

کایسری اسپور
گنچلر بیرلیعی

فوتبال زنده بشیکتاش سنلیورفا اسپور

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

سنلیورفا اسپور
بشیکتاش

فوتبال زنده ترابوزان اسپور سامسون اسپور

چهارشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

سامسون اسپور
ترابوزان اسپور

فوتبال زنده فنرباغچه استانبول اسپور

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

استانبول اسپور
فنرباغچه

فوتبال زنده باشاک شهیر گزتپه

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

گزتپه
باشاک شهیر

فوتبال زنده گالاتاسرای آف اسپور

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

آف اسپور
گالاتاسرای

فوتبال زنده آدانا دمیراسپور بلدی سپور

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

نازیلی بلدی سپور
آدانا دمیراسپور

فوتبال زنده گالاتاسرای کاستامانو اسپور

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

کاستامانو اسپور
گالاتاسرای

فوتبال زنده هاتای اسپور دوز اسپور

چهارشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

دوز اسپور
هاتای اسپور

فوتبال زنده گالاتاسرای دنیزلی اسپور

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

دنیزلی اسپور
گالاتاسرای

فوتبال زنده ترابوزان اسپور بولو اسپور

سه‌شنبه ۱۹:۰۰

جام حذفی ترکیه

بولو اسپور
ترابوزان اسپور