تی وی تو

پخش زنده جام حذفی اسپانیا

پخش زنده فوتبال کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا) | نتایج زنده بازی جام حذفی اسپانیا | شما می توانید بازی های کوپا دل ری را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا) را دریافت کنید.

فوتبال مایورکا اتلتیک بیلبائو زنده

شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

اتلتیک بیلبائو
مایورکا

فوتبال مایورکا رئال سوسیداد زنده

چهارشنبه ۰۰:۰۰

جام حذفی اسپانیا

رئال سوسیداد
مایورکا

فوتبال سلتاویگو رئال سوسیداد زنده

چهارشنبه ۰۰:۰۰

جام حذفی اسپانیا

رئال سوسیداد
سلتاویگو

فوتبال بارسلونا یونیونیستاس زنده

پنجشنبه ۲۲:۰۰

جام حذفی اسپانیا

یونیونیستاس
بارسلونا

فوتبال رئال سوسیداد اوساسونا زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

اوساسونا
رئال سوسیداد

فوتبال سلتاویگو والنسیا زنده

چهارشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

والنسیا
سلتاویگو

فوتبال مایورکا تنریف زنده

چهارشنبه ۰۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

تنریف
مایورکا

فوتبال تنریف لاس پالماس زنده

دوشنبه ۰۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لاس پالماس
تنریف

فوتبال بارسلونا دپورتیو بارباسترو زنده

یکشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

دپورتیو بارباسترو
بارسلونا

فوتبال ایبار اتلتیک بیلبائو زنده

یکشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

اتلتیک بیلبائو
ایبار

فوتبال والنسیا کارتاخنا زنده

یکشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کارتاخنا
والنسیا

فوتبال اوساسونا کاستیون زنده

یکشنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کاستیون
اوساسونا

فوتبال سویا راسینگ فرول زنده

یکشنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

راسینگ فرول
سویا

فوتبال مایورکا بورگوس زنده

یکشنبه ۱۴:۳۰

جام حذفی اسپانیا

بورگوس
مایورکا

فوتبال رئال مادرید آراندینا زنده

یکشنبه ۰۰:۰۰

جام حذفی اسپانیا

آراندینا
رئال مادرید

فوتبال رایو وایکانو هوئسکا زنده

شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

هوئسکا
رایو وایکانو

فوتبال الچه خیرونا زنده

شنبه ۲۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

خیرونا
الچه

فوتبال اسپانیول ختافه زنده

شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ختافه
اسپانیول

فوتبال اتلتیکو مادرید لوگو زنده

شنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لوگو
اتلتیکو مادرید

فوتبال سلتاویگو سستائو ریور زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

سستائو ریور
سلتاویگو

فوتبال ملیلا ایبار زنده

پنجشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ایبار
ملیلا

فوتبال لینارس الچه زنده

پنجشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

الچه
لینارس

فوتبال کادیز آراندینا زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آراندینا
کادیز

فوتبال اسپانیول وایادولید زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

وایادولید
اسپانیول

فوتبال والنسیا آروسا زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آروسا
والنسیا

فوتبال ختافه آتزنتا زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آتزنتا
ختافه

فوتبال ویارئال زامورا زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

زامورا
ویارئال

فوتبال والنسیا لوگرونییس زنده

پنجشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لوگرونییس
والنسیا

فوتبال ویارئال چیکلانا زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

چیکلانا
ویارئال

فوتبال اتلتیک بیلبائو روبی زنده

پنجشنبه ۰۰:۰۰

جام حذفی اسپانیا

روبی
اتلتیک بیلبائو

فوتبال رئال بتیس کورتس زنده

چهارشنبه ۲۳:۰۰

جام حذفی اسپانیا

کورتس
رئال بتیس

فوتبال مایورکا بویرو زنده

چهارشنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی اسپانیا

بویرو
مایورکا

فوتبال ختافه تاردینتا زنده

چهارشنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی اسپانیا

تاردینتا
ختافه

فوتبال سلتاویگو تورگانو زنده

چهارشنبه ۱۸:۰۰

جام حذفی اسپانیا

تورگانو
سلتاویگو

فوتبال سویا کوئین تانار زنده

چهارشنبه ۱۸:۰۰

جام حذفی اسپانیا

کوئین تانار
سویا

فوتبال آلمریا تالاورا زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

تالاورا
آلمریا

فوتبال اسپانیول منساجرو زنده

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

منساجرو
اسپانیول

فوتبال بارسلونا سئوتا زنده

پنجشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

سئوتا
بارسلونا

فوتبال اتلتیکو مادرید لوانته زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لوانته
اتلتیکو مادرید

فوتبال والنسیا خیخون زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

خیخون
والنسیا

فوتبال اتلتیک بیلبائو الدنس زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

الدنس
اتلتیک بیلبائو

فوتبال اوساسونا خیمناسیا لاپلاتا زنده

پنجشنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

خیمناسیا لاپلاتا
اوساسونا

فوتبال وایادولید آلاوز زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آلاوز
وایادولید

فوتبال بارسلونا اینترسیتی زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

اینترسیتی
بارسلونا

فوتبال اتلتیکو مادرید رئال اویدو زنده

چهارشنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

رئال اویدو
اتلتیکو مادرید

فوتبال رئال سوسیداد لوگرونییس زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لوگرونییس
رئال سوسیداد

فوتبال مایورکا پونته ودرا زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

پونته ودرا
مایورکا

فوتبال سویا لینارس زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لینارس
سویا

فوتبال لوانته ختافه زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ختافه
لوانته

فوتبال خیخون رایو وایکانو زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

رایو وایکانو
خیخون

فوتبال رئال مادرید کاسرینیو زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کاسرینیو
رئال مادرید

فوتبال ویارئال کارتاخنا زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ویارئال
کارتاخنا

فوتبال والنسیا لا نوسیا زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لا نوسیا
والنسیا

فوتبال مالاگا خیمناستیک تاراگونا زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

خیمناستیک تاراگونا
مالاگا

فوتبال اتلتیکو مادرید آرن تیرو زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آرن تیرو
اتلتیکو مادرید

فوتبال سلتاویگو گرنیکا زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

گرنیکا
سلتاویگو

فوتبال رئال سوسیداد کوریا زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کوریا
رئال سوسیداد

فوتبال اوساسونا آرندو زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آرندو
اوساسونا

فوتبال سویا تورمولینوس زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

تورمولینوس
سویا

فوتبال اسپانیول اتلتیکو پاسو زنده

چهارشنبه ۰۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

اتلتیکو پاسو
اسپانیول

فوتبال مایورکا رئال یونیون کلاب زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

رئال یونیون کلاب
مایورکا

فوتبال اتلتیک بیلبائو سستائو ریور زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

سستائو ریور
اتلتیک بیلبائو

فوتبال اتلتیک بیلبائو آلزیرا زنده

یکشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آلزیرا
اتلتیک بیلبائو

فوتبال رئال سوسیداد کازالگاس زنده

یکشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کازالگاس
رئال سوسیداد

فوتبال سلتاویگو آلگار زنده

یکشنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آلگار
سلتاویگو

فوتبال سویا ولارده زنده

یکشنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ولارده
سویا

فوتبال اتلتیکو مادرید آلمازان زنده

یکشنبه ۰۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آلمازان
اتلتیکو مادرید

فوتبال اسپانیول رینکن زنده

شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

رینکن
اسپانیول

فوتبال ویارئال سانتا آمالیا زنده

شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

سانتا آمالیا
ویارئال

فوتبال مایورکا آتول زنده

شنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی اسپانیا

آتول
مایورکا

فوتبال لوانته اولت زنده

شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی اسپانیا

اولت
لوانته

فوتبال اوساسونا فونتس زنده

شنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

فونتس
اوساسونا

فوتبال وایادولید بارباداس زنده

شنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

بارباداس
وایادولید

فوتبال ویارئال خیخون زنده

پنجشنبه ۲۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

خیخون
ویارئال

فوتبال سویا ساراگوسا زنده

پنجشنبه ۲۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ساراگوسا
سویا

فوتبال رئال مادرید آلکویانو زنده

پنجشنبه ۰۰:۰۰

جام حذفی اسپانیا

آلکویانو
رئال مادرید

فوتبال بارسلونا لینارس زنده

چهارشنبه ۲۲:۰۰

جام حذفی اسپانیا

لینارس
بارسلونا

فوتبال مایورکا ایبار زنده

چهارشنبه ۱۸:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ایبار
مایورکا

فوتبال اسپانیول پونفرادینا زنده

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

پونفرادینا
اسپانیول

فوتبال مایورکا لانرا زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لانرا
مایورکا

فوتبال والنسیا آرن تیرو زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آرن تیرو
والنسیا

فوتبال ویارئال سانلوکنیو زنده

چهارشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

سانلوکنیو
ویارئال

فوتبال سویا سی آندراتکس زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

سی آندراتکس
سویا

فوتبال اتلتیک بیلبائو آلکویانو زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آلکویانو
اتلتیک بیلبائو

فوتبال گرانادا ناوال کارنرو زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ناوال کارنرو
گرانادا

فوتبال وایادولید لوانته زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لوانته
وایادولید

فوتبال بارسلونا کورنیا زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کورنیا
بارسلونا

فوتبال اتلتیک بیلبائو ایبیزا زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ایبیزا
اتلتیک بیلبائو

فوتبال رئال سوسیداد کوردوبا زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کوردوبا
رئال سوسیداد

فوتبال والنسیا آلکورکون زنده

یکشنبه ۲۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

آلکورکون
والنسیا

فوتبال ویارئال تنریف زنده

یکشنبه ۲۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

تنریف
ویارئال

فوتبال سویا لگانس زنده

شنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لگانس
سویا

فوتبال ایبار لاس روزاس زنده

پنجشنبه ۲۳:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لاس روزاس
ایبار

فوتبال والنسیا یکلانو زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

یکلانو
والنسیا

فوتبال اسپانیول بورگوس زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

بورگوس
اسپانیول

فوتبال اتلتیکو مادرید کورنیا زنده

چهارشنبه ۲۰:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کورنیا
اتلتیکو مادرید

فوتبال رئال بتیس موتیلورا زنده

چهارشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی اسپانیا

موتیلورا
رئال بتیس

فوتبال ختافه کوردوبا زنده

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی اسپانیا

کوردوبا
ختافه

فوتبال سلتاویگو ایبیزا زنده

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی اسپانیا

ایبیزا
سلتاویگو

فوتبال سویا لوسنا زنده

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

جام حذفی اسپانیا

لوسنا
سویا

فوتبال اوساسونا تومارس زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا

تومارس
اوساسونا