تی وی تو

پخش زنده بازی اردیویژه هلند

پخش زنده فوتبال اردیویژه هلند | نتایج زنده بازی های اردیویژه هلند | شما می توانید بازی های اردیویژه هلند را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های اردیویژه هلند را دریافت کنید.

پخش زنده فوتبال والویک آژاکس ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آژاکس
والویک

پخش زنده فوتبال فنلو آیندهوون ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آیندهوون
فنلو

پخش زنده فوتبال اوترخت فاینورد ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فاینورد
اوترخت

پخش زنده فوتبال زوله توئنته انسخده ‌

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

توئنته انسخده
زوله

پخش زنده فوتبال هیرنوین آژاکس ‌

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آژاکس
هیرنوین

پخش زنده فوتبال آیندهوون هراکلس ‌

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

هراکلس
آیندهوون

پخش زنده فوتبال فاینورد فورتونا سیتارد ‌

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فورتونا سیتارد
فاینورد

پخش زنده فوتبال زوله اسپارتا روتردام ‌

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

اسپارتا روتردام
زوله

پخش زنده فوتبال آژاکس دن هاخ ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

دن هاخ
آژاکس

پخش زنده فوتبال آیندهوون آزد آلکمار ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آزد آلکمار
آیندهوون

پخش زنده فوتبال زوله فنلو ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فنلو
زوله

پخش زنده فوتبال فاینورد اف سی امن ‌

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

اف سی امن
فاینورد

پخش زنده فوتبال زوله آژاکس ‌

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

آژاکس
زوله

پخش زنده فوتبال آیندهوون فاینورد ‌

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

فاینورد
آیندهوون

پخش زنده فوتبال ویتسه آرنهم آزد آلکمار ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

آزد آلکمار
ویتسه آرنهم

پخش زنده فوتبال زوله هراکلس ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

هراکلس
زوله

پخش زنده فوتبال آژاکس گرونینگن ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

گرونینگن
آژاکس

پخش زنده فوتبال هیرنوین دن هاخ ‌

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

دن هاخ
هیرنوین

پخش زنده فوتبال فاینورد فنلو ‌

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

فنلو
فاینورد

پخش زنده فوتبال آزد آلکمار فاینورد ‌

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

فاینورد
آزد آلکمار

پخش زنده فوتبال آژاکس آیندهوون ‌

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

آیندهوون
آژاکس

پخش زنده فوتبال ویتسه آرنهم فنلو ‌

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

فنلو
ویتسه آرنهم

پخش زنده فوتبال دن هاخ والویک ‌

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

والویک
دن هاخ

پخش زنده فوتبال اوترخت اف سی امن ‌

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

اف سی امن
اوترخت

پخش زنده فوتبال زوله هیرنوین ‌

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

هیرنوین
زوله

پخش زنده فوتبال فاینورد گرونینگن ‌

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

گرونینگن
فاینورد

پخش زنده فوتبال ویلم تیلبورگ دن هاخ ‌

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

دن هاخ
ویلم تیلبورگ

پخش زنده فوتبال آژاکس اسپارتا روتردام ‌

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

اسپارتا روتردام
آژاکس

پخش زنده فوتبال آیندهوون ویتسه آرنهم ‌

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

ویتسه آرنهم
آیندهوون

پخش زنده فوتبال هیرنوین گرونینگن ‌

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

گرونینگن
هیرنوین