تی وی تو

پخش زنده بازی اردیویژه هلند

پخش زنده فوتبال اردیویژه هلند | نتایج زنده بازی های اردیویژه هلند | شما می توانید بازی های اردیویژه هلند را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های اردیویژه هلند را دریافت کنید.

پخش زنده فوتبال فاینورد اسپارتا روتردام

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

اسپارتا روتردام
فاینورد

پخش زنده فوتبال آیندهوون زوله

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

زوله
آیندهوون

پخش زنده فوتبال فورتونا سیتارد ویتسه آرنهم

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

ویتسه آرنهم
فورتونا سیتارد

پخش زنده فوتبال آژاکس فنلو

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فنلو
آژاکس

پخش زنده فوتبال هراکلس فاینورد

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فاینورد
هراکلس

پخش زنده فوتبال زوله دن هاخ

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

دن هاخ
زوله

پخش زنده فوتبال فاینورد آژاکس

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آژاکس
فاینورد

پخش زنده فوتبال آیندهوون هیرنوین

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

هیرنوین
آیندهوون

پخش زنده فوتبال آژاکس اف سی امن

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

اف سی امن
آژاکس

پخش زنده فوتبال آیندهوون گرونینگن

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

گرونینگن
آیندهوون

پخش زنده فوتبال زوله هیرنوین

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

هیرنوین
زوله

پخش زنده فوتبال آژاکس اوترخت

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

اوترخت
آژاکس

پخش زنده فوتبال والویک آژاکس ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آژاکس
والویک

پخش زنده فوتبال فنلو آیندهوون ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آیندهوون
فنلو

پخش زنده فوتبال اوترخت فاینورد ‌

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فاینورد
اوترخت

پخش زنده فوتبال زوله توئنته انسخده ‌

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

توئنته انسخده
زوله

پخش زنده فوتبال هیرنوین آژاکس ‌

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آژاکس
هیرنوین

پخش زنده فوتبال آیندهوون هراکلس ‌

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

هراکلس
آیندهوون

پخش زنده فوتبال فاینورد فورتونا سیتارد ‌

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فورتونا سیتارد
فاینورد

پخش زنده فوتبال زوله اسپارتا روتردام ‌

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

اسپارتا روتردام
زوله

پخش زنده فوتبال آژاکس دن هاخ ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

دن هاخ
آژاکس

پخش زنده فوتبال آیندهوون آزد آلکمار ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

آزد آلکمار
آیندهوون

پخش زنده فوتبال زوله فنلو ‌

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

اردیویژه هلند

فنلو
زوله

پخش زنده فوتبال فاینورد اف سی امن ‌

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

اف سی امن
فاینورد

پخش زنده فوتبال زوله آژاکس ‌

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

آژاکس
زوله

پخش زنده فوتبال آیندهوون فاینورد ‌

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

فاینورد
آیندهوون

پخش زنده فوتبال ویتسه آرنهم آزد آلکمار ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

آزد آلکمار
ویتسه آرنهم

پخش زنده فوتبال زوله هراکلس ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

هراکلس
زوله

پخش زنده فوتبال آژاکس گرونینگن ‌

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

گرونینگن
آژاکس

پخش زنده فوتبال هیرنوین دن هاخ ‌

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

اردیویژه هلند

دن هاخ
هیرنوین