تی وی تو

پخش زنده بازی جی لیگ ژاپن

پخش زنده فوتبال یوکوهاما مارینوس وگالتا سندای

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

وگالتا سندای
یوکوهاما مارینوس

پخش زنده فوتبال کاشیما آنتلرز شونان بلمار

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

 شونان بلمار
کاشیما آنتلرز

پخش زنده فوتبال ویسل کوبه ساگان توسو

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

ساگان توسو
ویسل کوبه

پخش زنده فوتبال گامبا اوزاکا ناگویا گرامپوس

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

ناگویا گرامپوس
گامبا اوزاکا

پخش زنده فوتبال یوکوهاما مارینوس شیمیزو اس پالس

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

شیمیزو اس پالس
یوکوهاما مارینوس

پخش زنده فوتبال اف.سی توکیو اویتا ترینیا

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

اویتا ترینیتا
اف.سی توکیو

پخش زنده فوتبال ویسل کوبه سرز اوساکا

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

سرزو اوساکا
ویسل کوبه

پخش زنده فوتبال ویسل کوبه اف سی توکیو

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

اف.سی توکیو
ویسل کوبه

پخش زنده فوتبال ناگویا گرامپوس یوکوهاما مارینوس

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

یوکوهاما مارینوس
ناگویا گرامپوس

پخش زنده فوتبال اوراوا رد دیاموندز ساگان توسو

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

ساگان توسو
اوراوا رد دیاموندز

پخش زنده فوتبال سرزو اوساکا کونسادول ساپورو

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

کونسادول ساپورو
سرزو اوساکا

پخش زنده فوتبال کاشیما آنتلرز وگالتا سندای

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

وگالتا سندای
کاشیما آنتلرز

پخش زنده فوتبال سانفریس هیروشیما شیمیزو اس پالس

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

شیمیزو اس پالس
سانفریس هیروشیما

پخش زنده فوتبال اویتا ترینیتا شونان بلمار

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

 شونان بلمار
اویتا ترینیتا

پخش زنده فوتبال کاشیوا ریسول گامبا اوزاکا

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

گامبا اوزاکا
 کاشیوا ریسول

پخش زنده فوتبال اف.سی توکیو یوکوهاما اف سی

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

یوکوهاما اف سی
اف.سی توکیو

پخش زنده فوتبال کاوازاکی فرونتال ویسل کوبه

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

جی لیگ ژاپن

ویسل کوبه
کاوازاکی فرونتال